ý kiến

Em nhấn mí ở nơi khác nhưng ko may bị hỏng, được bạn bè giới thiệu đến Dáng Việt. May mắn là đôi mắt đã ko còn bị lỗi nữa, mà lại còn rất đẹp, ai cũng khen, mẹ cũng khen và muốn đến làm. Chỉ muốn nói cảm ơn bác Trân và bác Phương đã cứu em, để e ko tự ti với đôi mắt của mình nữa

Các tin khác
  Chị Elly Jolie (07.05.2019)
  Nguyễn Mai Thảo (22.06.2018)
  Muội Muội (22.06.2018)
  Chị Hương (22.06.2018)
  Thảo Ngân (22.06.2018)
  Bạn Thùy Linh (22.06.2018)
  Chị Linh (22.06.2018)
  Cô Oanh (22.06.2018)
  Cô Lan (07.05.2019)
  Chị Ly (07.05.2019)
  Cô Lụa (07.05.2019)

Bạn Khánh

Bạn Khánh

Bạn Khánh

Bạn Khánh

Bạn Khánh

Bạn Khánh