ý kiến

Tôi nhấn mí ở Dáng Việt, rất hài lòng. Mí đẹp tự nhiên, ai cũng khen (tôi đang sống ở Hàn nhưng bạn bè ai cũng khen phương pháp nhấn mí đẹp tự nhiên). Chúc Dáng Việt sẽ luôn thành công và mang đến sắc đẹp cho nhiều người hơn

Các tin khác
  Nguyễn Mai Thảo (22.06.2018)
  Muội Muội (22.06.2018)
  Chị Hương (22.06.2018)
  Thảo Ngân (22.06.2018)
  Bạn Thùy Linh (22.06.2018)
  Chị Linh (22.06.2018)
  Cô Oanh (22.06.2018)
  Bạn Khánh (07.05.2019)
  Cô Lan (07.05.2019)
  Chị Ly (07.05.2019)
  Cô Lụa (07.05.2019)

Chị Elly Jolie

Chị Elly Jolie

Chị Elly Jolie

Chị Elly Jolie

Chị Elly Jolie

Chị Elly Jolie