ý kiến

Tôi nhấn mí và nâng mũi, đẹp tự nhiên lắm luôn ạ hihi.. Khuyên mn nên đến đay làm, vì rất an tâm bởi tay nghề, chuyên môn của các bs

Các tin khác
  Chị Elly Jolie (07.05.2019)
  Nguyễn Mai Thảo (22.06.2018)
  Muội Muội (22.06.2018)
  Chị Hương (22.06.2018)
  Thảo Ngân (22.06.2018)
  Bạn Thùy Linh (22.06.2018)
  Chị Linh (22.06.2018)
  Cô Oanh (22.06.2018)
  Bạn Khánh (07.05.2019)
  Cô Lan (07.05.2019)
  Cô Lụa (07.05.2019)

Chị Ly

Chị Ly

Chị Ly

Chị Ly

Chị Ly

Chị Ly