ý kiến

Tư vấn phục vụ rất chuyên nghiệp tận tình. Tôi căng da mặt trẻ hẳn ra hơn 10 tuổi. Cảm ơn bác sĩ và cảm ơn TMV

Các tin khác
  Chị Elly Jolie (07.05.2019)
  Nguyễn Mai Thảo (22.06.2018)
  Muội Muội (22.06.2018)
  Chị Hương (22.06.2018)
  Thảo Ngân (22.06.2018)
  Bạn Thùy Linh (22.06.2018)
  Chị Linh (22.06.2018)
  Bạn Khánh (07.05.2019)
  Cô Lan (07.05.2019)
  Chị Ly (07.05.2019)
  Cô Lụa (07.05.2019)

Cô Oanh

Cô Oanh

Cô Oanh

Cô Oanh

Cô Oanh

Cô Oanh