ý kiến

Má lúm rất tự nhiên. Bác sĩ chăm sóc khách quá chu đáo, tôi rất hài lòng. Dịch vụ chất lượng, đảm bảo an toàn cho khách hàng, nhân viên cũng rất dễ thương

Các tin khác
  Chị Elly Jolie (07.05.2019)
  Nguyễn Mai Thảo (22.06.2018)
  Chị Hương (22.06.2018)
  Thảo Ngân (22.06.2018)
  Bạn Thùy Linh (22.06.2018)
  Chị Linh (22.06.2018)
  Cô Oanh (22.06.2018)
  Bạn Khánh (07.05.2019)
  Cô Lan (07.05.2019)
  Chị Ly (07.05.2019)
  Cô Lụa (07.05.2019)

Muội Muội

Muội Muội

Muội Muội

Muội Muội

Muội Muội

Muội Muội